Yutmi

yazıYorum

efendim! ..
yaz diyorsun
ben bilemedim. ..

bu yaz diyorsun
yine yazamıYorum

kalırsam
ilm- i kafiyesizlikten kalırım ben
biliYorum…

Serdar Öztürk

Yorum Yazın